• Waarom circulaire economie de nieuwe standaard is

   

  Wij geloven dat iedereen een bijdrage aan een betere wereld kan leveren, aan goed rentmeesterschap voor de volgende generatie en aan een gezonder circulaire economie. Lees hier waarom wij dit belangrijk vinden.

 • (commerciële) Kansen

  We noemen het al eerder: ecologie en economie in harmonie brengen. We zijn ervan overtuigd dat een onderliggend businessmodel noodzakelijk is om circulaire oplossingen een duurzaam karakter te geven. In onze ogen biedt de circulaire economie nieuwe producten/diensten, nieuwe rollen in een organisatie en nieuwe banen op de arbeidsmarkt.

  Een inclusieve economie

  Wij geloven in jong- de kracht en de creativiteit van kinderen en in oud- de energie van de ervaring. Door hen te betrekken in circulaire projecten worden deze nog succesvoller.

  Bijdrage leveren aan de SDG's

  In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat we de wereld in 2030 een eerlijke, veilige en gezonde plek is om te leven. Voor iedereen. De circulaire economie draagt hieraan bij.

  Noodzaak

  We zijn rasoptimisten. Onze glazen stromen over. We kijken liever naar kansen dan bedreigingen. Alleen in 2050 zijn we met 10 miljard mensen. Met de groei van de wereldbevolking en de toenemende mondiale welvaart neemt ook de vraag naar natuurlijke grondstoffen en voedsel toe. De aarde heeft echter een gelimiteerde voorraad.

  Nederland in 2050 100% circulair

  De Nederlandse klimaatdoelstellingen sturen aan op een 100% circulaire economie in 2050. Om dit doel te bereiken moet er op alle niveaus van onze samenleving actie ondernomen worden en duidelijke mijlpalen gesteld worden. Bijvoorbeeld dat de Nederlandse overheden van 2023 100% circulair inkopen en dat er in 2030 50% minder verbruik van primaire grondstoffen is gerealiseerd.

 • Waarom werken met ons?

  Onvoorwaardelijke kennisdeling

  Wij geloven in onvoorwaardelijke kennisdeling. Alleen zo maken we wat recht is rond. Door met ons te werken krijg je toegang tot een grote community van organisaties die geloven in een circulaire economie.

  Anders kijken

  Na de leeftijd van 4 jaar verlies je steeds meer het creatief (vrij) denkvermogen. Je leert wat niet hoort, niet kan en niet mag. Wij laten je anders kijken naar jouw realiteit. Dat leidt weer tot nieuwe frisse ideeën.

  Van start gaan

  We praten over circulariteit. Daar zijn wij Nederlanders goed in. We stoppen met praten. We gaan doen. Wij geven jou het juiste zetje. We staan achter je om je voorwaarts te houden. We helpen je met de transformatie door te doen.

   

  Be a leader

  Door met ons te werken neem je jouw bijdrage aan een circulaire economie serieus. Door een voorbeeld te stellen hoe het wel kan, ben je straks de standaard voor organisaties die volgen.

 • Tools

  Je hoeft niet de hele trap te zien om van start te gaan. Zet een stap op de eerste trede, de rest volgt vanzelf. Deze pragmatische tools gaan je hierbij helpen.

  Programma's

  Van laagdrempelige introductieprogramma's tot activerende circulaire excursies en van steuntje in de rug tot fundamenteel organisatieadvies. Zodat jij circulair van start kunt.

All Posts
×